Den usynlige byrde for kvinder – om stress og udbrændthed – del 1

1. maj 2024 | Kropsterapi

Dette indlæg er udarbejdet og skrevet af Simon Schwarz, som er en dygtig Kropsterapeut i København. Han specialiserer sig i stress, angst og traumer, som også er de emner der fylder allermest i min klinik, hvorfor jeg er sikker på at det giver god mening for dig, der læser med her. Jeg håber du vil tage godt imod det. 

Indlægget bliver udgivet i 2 dele, du får her del 1.

Del 1

Stress er en løbende udfordring for de fleste mennesker, men det lader til, at ikke alle bærer den samme byrde.

En nylig undersøgelse foretaget af Falck i 2023, kendt som Sundhedsbarometeret, kaster nemlig lys over en bekymrende tendens: Hver tredje dansker står over for risikoen for at udvikle en stressbelastning eller depression, og kvinder er særligt udsatte.

Ifølge undersøgelsen befinder hver femte kvinde sig i højrisikogruppen for mental mistrivsel, sammenlignet med kun hver tiende mand.

Disse tal rejser vigtige spørgsmål omkring, hvorfor mon kvinder er særligt udsatte for stress og hvad de underliggende årsager til denne skævhed er.

Er det biologiske forskelle, sociokulturelle normer, eller måske noget helt tredje?

I dette blogindlæg udforsker jeg de mange facetter af dette komplekse emne og kigger nærmere på de faktorer, der placerer kvinder i risikozonen for stress og udbrændthed.

Indholdsoversigt

  • Sociologiske årsager (del 1)
  • Biologiske årsager (del 1)
  • Psykologiske faktorer (del 2)
  • Økonomiske faktorer (del 2)
  • Løsninger og potentielle coping-strategier (del 2)

Sociologiske årsager til øget stress hos kvinder

Lad os dykke ned i de sociologiske årsager til, at kvinder kan opleve en øget stressbelastning i deres daglige liv.

Arbejdsmarkedets strukturer: Udfordringerne ved “traditionelle” arbejdspladser

I mange samfund er arbejdsmarkedets strukturer stadigvæk dybt forankret i traditionelle normer, der ikke nødvendigvis imødekommer kvinders behov og værdier.

Dette er langt hen ad vejen også tilfældet i Danmark, på trods af snak om fleksibilitet, deltids-stillinger og den tilsyneladende utopiske 4-dages-arbejdsuge.

Disse arbejdspladser værdsætter ofte lange arbejdsdage og konstant tilgængelighed, hvilket kan være særligt udfordrende for kvinder, der jonglerer professionelle forpligtelser og eksempelvis et stort ansvar på privatfronten.

Dobbeltarbejde: Stress relateret til huslige pligter og børnepasning

På trods af en høj grad af ligestilling i Danmark, lader der stadigvæk til at herske en ulighed i fordelingen af opgaverne i hjemmet, særligt når det kommer til børnenes ve og vel.

Kvinders rolle i hjemmet, kombineret med forpligtelserne på arbejdet, resulterer nemlig ofte i en dobbelt belastning.

Den konstante balanceakt mellem arbejdsrelaterede opgaver og det hjemlige ansvar, efterlader ofte kvinder med følelsen af, at de hverken kan yde deres bedste på arbejdet eller hjemme, hvilket skaber en vedvarende følelse af utilstrækkelighed og stress.

Sociokulturelle forventninger: Stress fra samfundsmæssige normer og forventninger

Endelig er der de sociokulturelle forventninger, der lægger yderligere pres på kvinder.

Disse forventninger kan omfatte alt fra den måde, kvinder bør opføre sig på, til hvordan de bør se ud, til de roller, de forventes at udfylde i både det offentlige og private rum.

Disse ofte urealistiske, og til tider begrænsende, normer kan skabe en konstant intern og ekstern konflikt, hvilket øger stressniveauet for det enkelte individ.

Især den underforståede forventning om, at kvinder skal være de primære omsorgspersoner, uanset deres professionelle ambitioner, bidrager til en kultur, hvor kvinders behov og ønsker ikke imødekommes tilstrækkeligt.

Sammen skaber disse faktorer et miljø, hvor kvinder jævnligt møder barrierer, der forhindrer dem i fuldt ud at trives både på arbejdspladsen, derhjemme og socialt.

Biologiske årsager til øget stress hos kvinder

Når vi dykker ned i nogle af de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder, bliver det tydeligt, at kroppens indre mekanismer spiller en afgørende rolle i de stresspåvirkninger kvinder oplever.

Hormonelle faktorer er centrale, når snakken falder på, hvad der bidrager til kvinders stresspåvirkninger.

Indflydelsen af hormonelle faktorer

Kvinders hormonelle system gennemgår flere markante ændringer gennem livet, hvilket kan have en dyb indvirkning på deres følelsesmæssige og fysiske velbefindende.

Menstruationscyklussen alene kan føre til betydelige svingninger i humør og energiniveau, frembragt af ændringer i kønshormonerne østrogen og progesteron.

Disse svingninger kan øge sårbarheden over for stress grundet påvirkningen af humøret, søvnkvaliteten og personens generelle følelse af velvære i hverdagen.

Graviditet og efterfødsels-perioden introducerer yderligere hormonelle ændringer, og livs omvæltninger, der kan påvirke kvinden i særlig grad. 

Overgangsalderen, en anden betydelig hormonel overgangsperiode i kvinders liv, kan også føre til en række belastende symptomer, herunder humørsvingninger, søvnforstyrrelser, angst, som alle kan forstærke oplevelsen af stress.

Læs del 2 her.

Du vil måske også synes om…